CEMS

  • CEMS (pidev heitkoguste seiresüsteem)

    CEMS (pidev heitkoguste seiresüsteem)

    Laevade heitgaaside mõõtmise seade on uuenduslik lahendus emissioonide usaldusväärseks mõõtmiseks laevadel vastavalt MARPOL lisa VI ja IMO MEPC nõuetele.Seadmel on selle rakenduse jaoks tüübikinnitus tuntud klassifitseerimisorganisatsioonide poolt.See mõõdab nii SOx-i ja CO2-d gaasipesuritest üles- ja allavoolu ning NOx-i SCR-i (selektiivse katalüütilise redutseerimise) tehastest üles- ja allavoolu.Laevadel kasutamiseks mõeldud mõõteseadmel on ülimadalad hoolduskulud ja moodulid, mida on lihtne vahetada.